Публикации съдържащи таг :

Формата, която отличава - II част

Рубик и Kit Kat не успяват да запазят 3D марките си

Както бяхме споделили, регистрацията на формата на продукт като търговска марка е особено примамлива, тъй като осигурява почти неограничена във времето защита. За да получи такава защита обаче, тя трябва да е оригинална и специфична, значително да се отличава от другите на пазара и потребителите освен да й обърнат внимание, трябва да могат и да я асоциират с търговския й произход.

11 Януари 2017
Rubik-cube
Нерегистрирани марки – доколко може да разчитате на тяхната защита

Възприет принцип в марковото законодателство е “първи по подаване” (first-to-file), т.е. правото върху регистрирана марка възниква за лицето, което първо е подало заявка за регистрация. Притежател на предходно използвана, но нерегистрирана марка, все пак може да защити правото да е единствен титуляр. Налагането на това право обаче е обвързано със специфични изисквания и процедури.

02 Декември 2016
unregistered-trademarks
Дали Вашата марка да е на кирилица и латиница едновременно

Нужно ли е да подадете марката си с нейната транслитерация, за да си осигурите ефективна защита при използване на кирилица и на латиница

Имате марка, която използвате както на българския, така и на чужд пазар, или използвате марката на кирилица, но на сайта си имате версия и на латиница.

07 Ноември 2016
transliteration
Уреждане на авторските права при изпълнение на поръчка

Не забравяйте да си уредите авторските права върху лога, графики, уеб-сайтове и други креативни продукти, които са част от Вашия бизнес и идентичност

Когато поръчвате на дизайнер да Ви сътвори лого, сайт, графики или друг вид творчески продукт, е добре да си уредите отношенията с него от към срокове, задължения по изпълнение и неизпълнение и...

12 Септември 2016
typewriter
Остава ли задължението за вписване на лицензионните договори – нова интерпретация на Съда на ЕС

Противоречива аргументация на Съда на ЕС относно нуждата от вписване на лицензионните договори

С тълкувателно решение от 4 февруари 2016 Съдът на ЕС прочете по нов начин задължението за вписване на лицензионните договори. С новата интерпретация се позволява на притежателите на изключителни лицензии да защитават правата си върху марка срещу трети лица, дори и когато лицензията не е вписана.

17 Август 2016
license