Публикации съдържащи таг :

Интелектуалната собственост срещу тероризма

Търговията с фалшиви стоки и пиратски копия финансира и терористични атаки

Търговията с фалшиви стоки е сред новите методи за финансиране на терористичните групи, заради бързата печалба, значително по-малките рискове и факта, че тези престъпления са по-слабо преследвани, а тежестта на присъдите...

Търговска тайна

На каква защита може да разчитате за Вашите търговски тайни и какви мерки са необходими от Ваша страна

Интелектуалната собственост е един от най-ценните активи на почти всеки бизнес. За най-ефективното й използване, тя трябва да бъде правилно и навреме анализирана и подходящо защитена.

Обект на интелектуална собственост ли са готварските рецепти? А вкусовете?

За готварските рецепти има вариант за закрила като обект на интелектуална собственост. За вкусовете, все още не.

Макар да са продукт на интелектуален труд, който често е оригинален, кулинарните творения и рецептите за тях трудно получават закрила като обект на интелектуална собственост.

Формата, която отличава - III част

Още една загубена марка от Nestlé за формата на Kit Kat, но с малко по-положителна нагласа към бъдещето на 3D марките

В края на 2016 Nestlé загубиха и европейската си марка за формата на десерта Kit Kat. Решението дава обаче и лъч светлина за бъдещето на 3D марките.

Използване на регистрирана марка

Притежателите на марки имат задължението да ги използват и то във вида, в който са заявени

С подновяване на всеки 10 години, търговската марка е единственият обект на индустриална собственост с потенциал за неограничена във времето защита. Подобен монопол обаче следва да е оправдан от гледна точка балансираните интереси на маркопритежатели и потребителите.