Публикации съдържащи таг :

Търговска тайна

На каква защита може да разчитате за Вашите търговски тайни и какви мерки са необходими от Ваша страна

Интелектуалната собственост е един от най-ценните активи на почти всеки бизнес. За най-ефективното ѝ използване, тя трябва да бъде правилно и навреме анализирана и подходящо защитена.

Обект на интелектуална собственост ли са готварските рецепти? А вкусовете?

За готварските рецепти има вариант за закрила като обект на интелектуална собственост. За вкусовете, все още не.

Макар да са продукт на интелектуален труд, който често е оригинален, кулинарните творения и рецептите за тях трудно получават закрила като обект на интелектуална собственост.

Формата, която отличава - III част

Още една загубена марка от Nestlé за формата на Kit Kat, но с малко по-положителна нагласа към бъдещето на 3D марките

В края на 2016 Nestlé загубиха и европейската си марка за формата на десерта Kit Kat. Решението дава обаче и лъч светлина за бъдещето на 3D марките.

Използване на регистрирана марка

Притежателите на марки имат задължението да ги използват и то във вида, в който са заявени

С подновяване на всеки 10 години, търговската марка е единственият обект на индустриална собственост с потенциал за неограничена във времето защита. Подобен монопол обаче следва да е оправдан от гледна точка балансираните интереси на маркопритежатели и потребителите.

Формата, която отличава - II част

Рубик и Kit Kat не успяват да запазят 3D марките си

Както бяхме споделили, регистрацията на формата на продукт като търговска марка е особено примамлива, тъй като осигурява почти неограничена във времето защита. За да получи такава защита обаче, тя трябва да е оригинална и специфична, значително да се отличава от другите на пазара и потребителите освен да й обърнат внимание, трябва да могат и да я асоциират с търговския й произход.

11 Януари 2017
Rubik-cube