Публикации съдържащи таг :

Формата, която отличава - III част

Още една загубена марка от Nestlé за формата на Kit Kat, но с малко по-положителна нагласа към бъдещето на 3D марките

В края на 2016 Nestlé загубиха и европейската си марка за формата на десерта Kit Kat. Решението дава обаче и лъч светлина за бъдещето на 3D марките.

Използване на регистрирана марка

Притежателите на марки имат задължението да ги използват и то във вида, в който са заявени

С подновяване на всеки 10 години, търговската марка е единственият обект на индустриална собственост с потенциал за неограничена във времето защита. Подобен монопол обаче следва да е оправдан от гледна точка балансираните интереси на маркопритежатели и потребителите.

Формата, която отличава - II част

Рубик и Kit Kat не успяват да запазят 3D марките си

Както бяхме споделили, регистрацията на формата на продукт като търговска марка е особено примамлива, тъй като осигурява почти неограничена във времето защита. За да получи такава защита обаче, тя трябва да е оригинална и специфична, значително да се отличава от другите на пазара и потребителите освен да й обърнат внимание, трябва да могат и да я асоциират с търговския й произход.

11 Януари 2017
Rubik-cube
Нерегистрирани марки – доколко може да разчитате на тяхната защита

Възприет принцип в марковото законодателство е “първи по подаване” (first-to-file), т.е. правото върху регистрирана марка възниква за лицето, което първо е подало заявка за регистрация. Притежател на предходно използвана, но нерегистрирана марка, все пак може да защити правото да е единствен титуляр. Налагането на това право обаче е обвързано със специфични изисквания и процедури.

02 Декември 2016
unregistered-trademarks
Дали Вашата марка да е на кирилица и латиница едновременно

Нужно ли е да подадете марката си с нейната транслитерация, за да си осигурите ефективна защита при използване на кирилица и на латиница

Имате марка, която използвате както на българския, така и на чужд пазар, или използвате марката на кирилица, но на сайта си имате версия и на латиница.

07 Ноември 2016
transliteration