Дейност

Distincta е консултантска агенция специализирана в областта на интелектуалната собственост.

Ние сме лицензирани представители и консултираме по широк спектър въпроси свързани с интелектуалната собственост. Помагаме Ви в процеса на откриването, регистрацията, управлението и ефикасната защита на Вашите марки, дизайни и творчески произведения. Предлагаме представителство пред Българското патентно ведомство (БПВ), Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Световната организация по интелектуална собственост (WIPO), Българските митнически власти, Комисията за защита на конкуренцията, Българския съд и Съда на ЕС.

Работим в партньорство с колеги от различни държави, за да осигурим най-доброто международно покритие за Вашите бизнес интереси.

Вярваме, че доброто управление на интелектуалната собственост помага на Вашия бизнес да е по-ефективен и печеливш и сме тук, за да Ви спестим време, пари и енергия.