Услуги

Придобиване, защита, управление и използване на интелектуална собственост (търговски марки, дизайни, авторски права, търговски тайни, географски означения)

Стратегии

Помагаме Ви да идентифицирате, защитите и управлявате по най-ефикасен начин Вашата интелектуална собственост.

Търговски марки

Защитете своя бранд като подадете навреме заявка за търговска марка! Ние ще помогнем с проучване за предходни права, подготвяне и внасяне на заявката, както и отговор на възможни възражения срещу марката до момента на нейната регистрация, след което ще се погрижим тя да бъде поддържана и защитена.

Дизайни

Ако се нуждаете от защита за новия и оригинален външен вид на Вашите продукти, препоръчваме да изберете 3D марка, регистриран или нерегистриран дизайн. Ще Ви посъветваме за най- подходящия вид защита, както и за законовите изисквания. Ще подготвим регистрацията и ще се погрижим за нейната защита и поддръжка.

Авторски права

Ще Ви консултираме за най-ефективната защита на правата Ви върху литературни и артистични произведения, както и как да използвате чужди такива.

Търговски тайни

Независимо дали имате ценно ноу-хау, или имате изобретение, което не може или не трябва да е публично разгласено, трябва да сте наясно с Вашите конкурентни предимства и адекватно да ги защитите. Ще Ви помогнем да ги идентифицирате и да ги защитите като търговска тайна.

Географски означения

Ако продуктът Ви има специфичен географски произход и качествата му се дължат на него, във Ваш интерес може да е вписването Ви като ползвател на регистрирано географско означение или да регистрирате ново такова. Свържете се с нас, за да научите повече за предимствата, които дава географското означение, както и за процедурата по регистрация.

Налагане на права

Ще Ви консултираме относно различните варианти за налагане на права върху интелектуална собственост – граничен контрол, съдебни спорове, процедури пред Патентно ведомство и Комисията за защита на конкуренцията.