red, warning

Помислете втори път, преди да платите

Схемата за изпращане на фалшиви фактури на заявители на търговски марки се разраства с ужасяващи размери. Добрата новина - наказани вече има.

 

Ако сте заявявали марка или дизайн през последните няколко години, надали сте се разминали без да получите поне една фактура, която силно наподобява инициалите и логото на съответното ведомство, включва информация за заявената от Вас марка и Ви приканя да платите определена сума, често близка до реално дължимата от Вас за заявяване.

В почти всяка от тези фактури с дребен шрифт, някъде най-отдолу е написано, че сумата е за публикуване, регистрация или вписване в съмнителен указател за марки и дизайни на незнайната фирма.

Ако сте платили подобна фалшива фактура, сте станали жертва на престъпна схема, за която ведомствата са наясно отдавна. Преследването на подобно престъпление обаче се оказва изключително трудно по ред причини.

От една страна, фактурите се изпращат от името на лице в една държава, а указаната сметка е в банка в друга държава, регистрирана на друго лице. В такъв случай, обикновено практиката е да се проследи къде отиват парите. Указаните сметки обаче се откриват и закриват изключително бързо и прехвърлянето на парите от едно лице на друго, от една държава в друга, прави невъзможно реалното проследяване.

От друга страна, обстоятелството, че едно лице от една държава изпраща фактурата, а друго лице в друга държава получава сумата, прави сложен въпросът за компетентния Съд, т.е. къде трябва да бъде подаден сигнал дали към Прокуратурата или да бъде заведено дело.

Проблем е и че потърпевшите са от различни държави, трудно могат да бъдат координирани, много от тях често и не разбират, че са били измамени или не желаят да се занимават с дела и процедури за не особено големи суми (рядко сумите не надвишават 2000 евро). Ведомствата търпят основно морални вреди от уронен имидж и репутация, а в много юрисдикции това не е достатъчно.

Все пак вече има наказани. На 23 юни 2016, Районният съд в Упсала, Швеция издаде пет осъдителни присъди, четири от които са затвор между година и два месеца.Присъдите са за особено сериозен опит за измама и съучастие в измама, във връзка с изпращане на подвеждащи фактури. Фактурите са издадени от името на “OMIH Trademarks and Designs Registration Office“ (имитиращо предишното име на Служба на ЕС за интелектуална собственост - OHIM) и изпратени на лица, заявили европейски марки.

Мащабът на схемата обаче остава голям, а преследването е изключително трудно. Самите ведомства, както и специалистите по интелектуална собственост координират усилия с правоприлагащите органи за преследване на престъпниците. Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO), например, събира данни на потърпевшите, както и доказателства с реално изпратени фалшиви фактури.

В тази връзка, ако получите фалшива фактура, може да ни я изпратите, за да я включим в базата данни на EUIPO.

Междувременно Ведомствата продължават да запознават заявители и притежатели на права с проблема и ги призовават да са особено бдителни и да не се подвеждат лесно.

Обръщаме внимание, че няма ведомство, което да изпраща документи като фактури за директно плащане!

И приканваме:

Ако получите писмо или фактура, проверете внимателно какво Ви се предлага и дали източникът е истинският.

Ако имате и най-малки съмнения или откриете нови случаи, консултирайте се със специалисти или се свържете със съответното ведомство, в което марката е подадена.

 

Ето и няколко примера за фалшиви фактури:

 

 invoices